Ağırlıklı mesajlar ve sanatsal ağırlık
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1121.jpg1.35 MBJPEG
Başlık
Ağırlıklı mesajlar ve sanatsal ağırlık
Yazar/Üreten
Lale Filoğlu
Tanım
"5. Öncü Türk Sanatından Bir Kesit" (Hareket Köşkü, İstanbul) sergisi hakkında yazı - Text on the fifth "A Cross Section of Avantgarde Turkish Art" (Hareket Kiosk, Istanbul) exhibition
Yayın Tarihi
1988-06-05
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190368
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1121
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.