Dört festival sergisi: Takuo Kato, Doğançay, ve "Öncü"ler "70 Fotoğraf"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1115001.jpg1.24 MBJPEG
KARW1115002.jpg1.19 MBJPEG
Başlık
Dört festival sergisi: Takuo Kato, Doğançay, ve "Öncü"ler "70 Fotoğraf"
Yazar/Üreten
Ahmet Köksal
Tanım
Takuo Kato, Burhan Doğançay ve "4. Öncü Sanatından Bir Kesit" sergileri hakkında yazı - Text on Takuo Kato, Burhan Doğançay and the fourth "A Cross Section of Avantgarde Turkish Art, no: 4" exhibitions
Yayın Tarihi
1987
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190363
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1115
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.