Gülsün Karamustafa'nın Gerald Harringer ve Wolfgang Preisinger'e gönderdiği mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Geralde Harringer and Wolfgang Preisinger
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW044001.jpg1.13 MBJPEG
KARW044002.jpg835.71 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa'nın Gerald Harringer ve Wolfgang Preisinger'e gönderdiği mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Geralde Harringer and Wolfgang Preisinger
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Not
"Hayal-i Tarih" sergisi, Efes - The exhibition "Imagination of History", Ephesos
Yayın Tarihi
1995-10-05
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190282
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21x30 cm.
Kod
KARW044
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.