Galata: Cenova, replik listesi - Galata: Genova, list of lines
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW176001.jpg1.32 MBJPEG
KARW176002.jpg1.34 MBJPEG
KARW176003.jpg1.35 MBJPEG
KARW176004.jpg1.4 MBJPEG
KARW176005.jpg1.36 MBJPEG
KARW176006.jpg1.36 MBJPEG
KARW176007.jpg1.37 MBJPEG
KARW176008.jpg1.35 MBJPEG
KARW176009.jpg1.39 MBJPEG
KARW176010.jpg1.39 MBJPEG
Başlık
Galata: Cenova, replik listesi - Galata: Genova, list of lines
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Tanım
"Galata: Cenova" sırayla Alberto Peola Arte Contemporanea (Torino) ve Ceneviz Antik Ticaret Merkezi'nde (İstanbul) sergilenmiştir. - "Galata: Genova" was exhibited in Alberto Peola Arte Contemporanea (Torino) and Genoese Antique Trade Center (Istanbul) respectively.
Not
"Galata: Cenova" (Farklı materyallerle oluşturulmuş yerleştirme, fotoğraf, video) - "Galata: Genova" (Mixed media installation, photographs, video)
Yayın Tarihi
2004
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190234
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21x30 cm.
Kod
KARW176
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.