Gülsün Karamustafa, "Oryantal Fantaziler için Pekiştirme Serileri" (2000), "Erken Bahar" (Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, 2000) sergisi - Gülsün Karamustafa, "Double Action Series for Oriental Fantasies" (2000), "Early Spring" (Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, 2000) exhibition
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW918001.jpg463.16 KBJPEG
KARW918002.jpg456.73 KBJPEG
KARW918003.jpg539.96 KBJPEG
KARW918004.jpg505.91 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Oryantal Fantaziler için Pekiştirme Serileri" (2000), "Erken Bahar" (Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, 2000) sergisi - Gülsün Karamustafa, "Double Action Series for Oriental Fantasies" (2000), "Early Spring" (Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, 2000) exhibition
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Yayın Tarihi
2000
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190198
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW918
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.