Gülsün Ebcioğlu (Karamustafa) (Ankara Koleji Salonları, 1962), sergi davetiyesi - Gülsün Ebcioğlu (Karamustafa) (Ankara College Halls, 1962), exhibition invitation
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW873.jpg111.38 KBJPEG
Başlık
Gülsün Ebcioğlu (Karamustafa) (Ankara Koleji Salonları, 1962), sergi davetiyesi - Gülsün Ebcioğlu (Karamustafa) (Ankara College Halls, 1962), exhibition invitation
Yayın Tarihi
1962
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190167
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW873
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.