Gülsün Karamustafa'nın Justin Hoffmann'a yolladığı "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergi kataloğunda yer alacak yazı hakkında faks - Fax sent from Gülsün Karamustafa to Justin Hoffmann regarding catalogue text for "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW688001.jpg726.33 KBJPEG
KARW688002.jpg325.52 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa'nın Justin Hoffmann'a yolladığı "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergi kataloğunda yer alacak yazı hakkında faks - Fax sent from Gülsün Karamustafa to Justin Hoffmann regarding catalogue text for "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition
Yayın Tarihi
1996-12-21
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190111
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW688
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.