Gülsün Karamustafa, "Galata'nın Yeni Müslümanları" resmi için eskizler, 1982 - Gülsün Karamustafa, sketches for "New Muslims of Galata" painting, 1982
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1659001.jpg1.77 MBJPEG
KARW1659002.jpg1.09 MBJPEG
KARW1659003.jpg2.08 MBJPEG
KARW1659004.jpg2.21 MBJPEG
KARW1659005.jpg1.53 MBJPEG
KARW1659006.jpg1.27 MBJPEG
KARW1659007.jpg2.48 MBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Galata'nın Yeni Müslümanları" resmi için eskizler, 1982 - Gülsün Karamustafa, sketches for "New Muslims of Galata" painting, 1982
Yayın Tarihi
1982
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190052
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1659
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.