Gülsün Karamustafa, "Galata'nın Yeni Müslümanları" (1982) işinin hazırlık sürecinde Galata'da (İstanbul) gezerken - Gülsün Karamustafa, visiting Galata (Istanbul) during preparation process of her work "New Muslims of Galata" (1982)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1490001.jpg1.05 MBJPEG
KARW1490002.jpg1.29 MBJPEG
KARW1490003.jpg1.14 MBJPEG
KARW1490004.jpg1.12 MBJPEG
KARW1490005.jpg1.25 MBJPEG
KARW1490006.jpg1.27 MBJPEG
KARW1490007.jpg1.3 MBJPEG
KARW1490008.jpg1.13 MBJPEG
KARW1490009.jpg1.18 MBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Galata'nın Yeni Müslümanları" (1982) işinin hazırlık sürecinde Galata'da (İstanbul) gezerken - Gülsün Karamustafa, visiting Galata (Istanbul) during preparation process of her work "New Muslims of Galata" (1982)
Yayın Tarihi
1982
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189941
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1490
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.