Gülsün Karamustafa, "Sahne" (1998), "Vadedilmiş Bir Sergi" (SALT Beyoğlu, İstanbul), 2013 - Gülsün Karamustafa, "The Stage" (1998), "A Promised Exhibition" (SALT Beyoğlu, Istanbul), 2013
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW455001.jpg4.51 MBJPEG
KARW455002.jpg4.29 MBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Sahne" (1998), "Vadedilmiş Bir Sergi" (SALT Beyoğlu, İstanbul), 2013 - Gülsün Karamustafa, "The Stage" (1998), "A Promised Exhibition" (SALT Beyoğlu, Istanbul), 2013
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Yayın Tarihi
1998
2013-09-10
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189727
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW455
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.