Gülsün Karamustafa'nın Diana von Hohenthal'a yolladığı, "Ulema" (Hohenthal und Bergen Gallery, Berlin, 1999), sergisinde yer alacak işi hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Diana von Hohenthal regarding the work to be presented at "Ulema" (Hohenthal und Bergen Gallery, Berlin, 1999) exhibition
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KAR1013001.jpg697.02 KBJPEG
KARW1013002.jpg328.32 KBJPEG
KARW1013003.jpg330.45 KBJPEG
KARW1013004.jpg368.35 KBJPEG
KARW1013005.jpg244.46 KBJPEG
KARW1013006.jpg477.2 KBJPEG
KARW1013007.jpg315.59 KBJPEG
KARW1013008.jpg367.73 KBJPEG
KARW1013009.jpg236.03 KBJPEG
KARW1013010.jpg309.95 KBJPEG
KARW1013011.jpg204.07 KBJPEG
KARW1013012.jpg280.57 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa'nın Diana von Hohenthal'a yolladığı, "Ulema" (Hohenthal und Bergen Gallery, Berlin, 1999), sergisinde yer alacak işi hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Diana von Hohenthal regarding the work to be presented at "Ulema" (Hohenthal und Bergen Gallery, Berlin, 1999) exhibition
Tanım
"Oryantal Fantaziler için Pekiştirme Serileri" işi için proje dosyası ve taslaklar içerir - Includes sketch and project file for "Double Action Series for Oriental Fantasies"
Yayın Tarihi
1999-07-14
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189710
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1013
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.