Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), taslak - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011), sketch
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1073.jpg1.15 MBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), taslak - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011), sketch
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Tanım
"Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie Stuttgart, 2011) sergisi için taslak - Sketch for "Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie Stuttgart, 2011) exhibition
Yayın Tarihi
2011
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189482
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1073
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.