Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), not ve taslaklar - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011), notes and sketches
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1065001.jpg863.86 KBJPEG
KARW1065002.jpg241.2 KBJPEG
KARW1065003.jpg699.68 KBJPEG
KARW1065004.jpg275.12 KBJPEG
KARW1065005.jpg278.55 KBJPEG
KARW1065006.jpg171.69 KBJPEG
KARW1065007.jpg734.41 KBJPEG
KARW1065008.jpg440.46 KBJPEG
KARW1065009.jpg296.93 KBJPEG
KARW1065010.jpg362.31 KBJPEG
KARW1065011.jpg303.22 KBJPEG
KARW1065012.jpg350.8 KBJPEG
KARW1065013.jpg280.38 KBJPEG
KARW1065014.jpg330.43 KBJPEG
KARW1065015.jpg226.22 KBJPEG
KARW1065016.jpg318.84 KBJPEG
KARW1065017.jpg214.4 KBJPEG
KARW1065018.jpg1.23 MBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), not ve taslaklar - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011), notes and sketches
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Tanım
"Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie Stuttgart) sergisi için notlar, 2011 - Notes for "Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie Stuttgart) exhibition, 2011
Yayın Tarihi
2011
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189480
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1065
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.