Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011) - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1064.jpg683.53 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011) - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011)
Yazar/Üreten
Gülsün Karamustafa
Yayın Tarihi
2011
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189479
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1064
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.