Gülsün Karamustafa’nın Shirley Madill’e "A- Dress: States of Being" (Winnipeg Art Gallery, Kanada, 1996) sergisinden sonra yolladığı mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Shirley Madill after the "A- Dress: States of Being" (Winnipeg Art Gallery, Canada, 1996) exhibition
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW588.jpg1.15 MBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa’nın Shirley Madill’e "A- Dress: States of Being" (Winnipeg Art Gallery, Kanada, 1996) sergisinden sonra yolladığı mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Shirley Madill after the "A- Dress: States of Being" (Winnipeg Art Gallery, Canada, 1996) exhibition
Yayın Tarihi
1996-01-19
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189460
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW588
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.