Gülsün Karamustafa'nın Silvia Eiblmayr'a "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) sergi hazırlığı sırasında yolladığı faks - Fax sent from Gülsün Karamustafa to Silvia Eiblmayr during preparation of "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) exhibition
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW959001.jpg1.06 MBJPEG
KARW959002.jpg1.34 MBJPEG
KARW959003.jpg1.3 MBJPEG
KARW959004.jpg510.12 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa'nın Silvia Eiblmayr'a "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) sergi hazırlığı sırasında yolladığı faks - Fax sent from Gülsün Karamustafa to Silvia Eiblmayr during preparation of "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) exhibition
Yayın Tarihi
1998-11-25
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189377
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW959
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.