Gülsün Karamustafa'nın Verena Gfader'e yolladığı "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) sergisinin katalog çalışması hakkında faks - Fax sent from Gülsün Karamustafa to Verena Gfader regarding catalogue preparation of "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) exhibition
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW955001.jpg797.62 KBJPEG
KARW955002.jpg840.95 KBJPEG
KARW955003.jpg835.82 KBJPEG
KARW955004.jpg672.85 KBJPEG
KARW955005.jpg186.58 KBJPEG
Başlık
Gülsün Karamustafa'nın Verena Gfader'e yolladığı "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) sergisinin katalog çalışması hakkında faks - Fax sent from Gülsün Karamustafa to Verena Gfader regarding catalogue preparation of "Freizeit und Überleben" (Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 1999) exhibition
Yayın Tarihi
1999-03-15
Dil
İngilizce
Almanca
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189373
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW955
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.