Boğaziçi 1954, üretim sürecine ait fotoğraflar - Bosphorus 1954, photos of production process
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW164001.jpg2.94 MBJPEG
KARW164002.jpg2.68 MBJPEG
Başlık
Boğaziçi 1954, üretim sürecine ait fotoğraflar - Bosphorus 1954, photos of production process
Not
Boğaziçi 1954 (Tek kanallı video) - Bosphorus 1954, (Single channel video)
Yayın Tarihi
2008
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189355
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21x30 cm.
Kod
KARW164
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.