"Günümüzde Kadın" (Mimar Sinan Üniversitesi, 1997) etkinlik programı - "Woman Today" (Mimar Sinan University, 1997) organisation programme
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KARW1183001.jpg451.85 KBJPEG
KARW1183002.jpg709.98 KBJPEG
Başlık
"Günümüzde Kadın" (Mimar Sinan Üniversitesi, 1997) etkinlik programı - "Woman Today" (Mimar Sinan University, 1997) organisation programme
Tanım
Gülsün Karamustafa etkinliğe "Cinsiyetlendirilmiş İlişkiler Arasında bir Oyun Alanı: Travesti ve Transeksüel Televizyon Showları" başlıklı konuşma ile katılmıştır
Yayın Tarihi
1997-03-12
1997-03-14
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Gülsün Karamustafa
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/189128
Koleksiyonlar
Tür
Kod
KARW1183
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gülsün Karamustafa
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.