1-20 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW510.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Osmanlı ve Türkiye Tarihinde İşçi Sınıfının Tarihi" için eskiz, 1977 - Gülsün Karamustafa, sketch for "History of Working Class in Ottoman and Turkish History)", 1977Gülsün Karamustafa1977
KARW509.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Osmanlı ve Türkiye Tarihinde İşçi Sınıfının Tarihi" için eskiz, 1977 - Gülsün Karamustafa, sketch for "History of Working Class in Ottoman and Turkish History", 1977Gülsün Karamustafa1977
KARW508.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Osmanlı ve Türkiye Tarihinde İşçi Sınıfının Tarihi" için eskiz, 1977 - Gülsün Karamustafa, sketch for "History of Working Class in Ottoman and Turkish History", 1977Gülsün Karamustafa1977
KARW507.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Osmanlı ve Türkiye Tarihinde İşçi Sınıfının Tarihi" için eskiz, 1977 - Gülsün Karamustafa, sketch for "History of Working Class in Ottoman and Turkish History", 1977Gülsün Karamustafa1977
KARW1772.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Tatil Köyü" resmi için eskiz - Gülsün Karamustafa, sketch for "Holiday Village" painting--
KARW1771.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "İstanbullu Kız" ve "Bir A La Turca Şarkıcısının Üçlü Portresi" (1982) için eskiz-1982
KARW1770.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Gergef" isimli çinko baskı için eskiz - Gülsün Karamustafa, sketch for print on zinc work entitled as "Gergef"--
KARW1769.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Asker" (sol üst, 1976), "Harun Karadeniz'in Mezarında" (sağ üst, 1979) ve "Ayşe" (alt, 1978) resimleri için eskizler - Gülsün Karamustafa, sketches for "Soldier" (upper left, 1976), "In The Graveyard of Harun Karadeniz" (upper right, 1979) and "Ayşe" (below, 1978) paintings-1976; 1978
KARW1766.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Annem İçin" (2012) işi için eskiz - Gülsün Karamustafa, sketch for the work "For My Mother" (2012)-2012
KARW1726.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Yorganın Olam" çinko versiyonu için eskiz, 1983 - Gülsün Karamustafa, sketch for zinc version of "Let Me Be Your Quilt", 1983-1983
KARW1725001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Uçuş" için eskizler, 1981 (kontrplak yorumu) - Gülsün Karamustafa, sketches for "Ascension", 1981 (plywood interpretation)-1981
KARW1724.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Şehzade" resmi için eskiz, 1993 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Child Sultan" painting, 1993-1993
KARW1723.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Star Wars" ve "TV Seyreden Turunçköylüler" için taslak, 1982 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Star Wars" and "Turunçköy Villagers Watching TV", 1982-1982
KARW1720.jpg.jpgGülsün Karamustafa'nın 13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali'ndeki duvar resmi için eskiz, 1976 - Sketch for Gülsün Karamustafa's mural in the 13rd Antalya International Film and Art Festival-1976
KARW1718.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Yaşasın" için eskiz, 1979 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Long Live", 1979-1979
KARW1717.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Zamanın İçindeyim ve Zaman Benim İçimde" için eskiz, 1982 - Gülsün Karamustafa, sketch for "I Am Inside Time and Time Is Inside Me", 1982-1982
KARW1716.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Simetrik Panter" (1984) ve "Türkan Şoray" (1970'ler) resimleri için taslak - Gülsün Karamustafa, sketch for "Symmetrical Panther" (1984) and "Türkan Şoray" (1970's paintings-1984
KARW1715.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Bank" için taslak, 1982 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Bench", 1982-1982
KARW1714.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Oku, Oğlum" resmi için taslak, 1980 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Read, My Son" painting, 1980-1980
KARW1713.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Konstantiniye" baskısı için eskiz, 1983 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Konstantiniye" print, 1983-1983
1-20 / 70
Discover
Browse