1-5 / 5
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW1488.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Erkek Ağlamaları" (2001), "Neresi? Burası? Turkish Art Today" (Saitama Modern Art Museum, Japonya, 2003) - Gülsün Karamustafa, "Men Crying" (2001), "Neresi? Burası? Turkish Art Today" ( Saitama Modern Art Museum, Japan, 2003)-2003-06-20; 2003-08-31
KARW1489.jpg.jpgNasan Tur, Vasıf Kortun ve Ali Kazma (soldan sağa), "Neresi? Burası? Turkish Art Today" sergisi sırasında Saitama Modern Art Museum'da (Japonya, 2003) - Nasan Tur, Vasıf Kortun and Ali Kazma (left to right) in Saitama Modern Art Museum (Japan, 2003) during "Neresi? Burası? Turkish Art Today" exhibition-2003-06-20; 2003-08-31
KARW1101001.jpg.jpg
Itaru Hirano'nun Gülsün Karamustafa'ya yolladığı, "Neresi? Burası?" (Saitama Modern Sanat Müzesi, Japonya, 2003) sergisindeki işler hakkında mesaj - Message sent from Itaru Hirano to Gülsün Karamustafa regarding her works in "Neresi? Burası?" (Saitama Modern Art Museum, Japan, 2003) exhibition-2003-04-24
KARW030.jpg.jpgErden Kosova'nın "Neresi Burası? Turkish Art Today" (Saitama Modern Art Museum, Tokyo, Japonya) sergi kataloğu için yazdığı metin - Text by Erden Kosova for the catalogue of "Neresi Burası? Turkish Art Today" (Saitama Modern Art Museum, Tokyo, Japan) exhibitionErden Kosova2003
KARW009.jpg.jpgVasıf Kortun'un "Neresi Burası? Turkish Art Today" (Saitama Modern Art Museum, Tokyo, Japonya) sergisinin hazırlığı sırasında Gülsün Karamustafa'ya gönderdiği e-posta - E-mail sent from Vasıf Kortun to Gülsün Karamustafa during preparation process of the exhibition "Neresi Burası? Turkish Art Today" (Saitama Modern Art Museum, Tokyo, Japan)Gülsün Karamustafa2003-01-07
1-5 / 5
Discover
Issue Date
Browse