1-8 / 8
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW899.jpg.jpgMehmet Karaca'nın Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "DİSK'li İşçilerle Dayanışma için Resim ve Heykel Sergisi" (1976) sergisi hakkında mektup - Letter sent from Mehmet Karaca to Gülsün Karamustafa regarding "DİSK'li İşçilerle Dayanışma için Resim ve Heykel Sergisi" (1976) titled exhibition-1976-12-14
KARW898.jpg.jpgKemal Daysal'ın Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "DİSK'li İşçilerle Dayanışma için Resim ve Heykel Sergisi" (1976) hakkında mektup - Letter sent from Kemal Daysal to Gülsün Karamustafa regarding "DİSK'li İşçilerle Dayanışma için Resim ve Heykel Sergisi" (1976) exhibition-1977-01-04
KARW896.jpg.jpgDevlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, öğretim kadrosu Resim - Heykel sergisi (Taksim Sanat Galerisi, 1978), afişi - State School of Applied Fine Arts, academic staff Art - Sculpture exhibition (Taksim Art Gallery, 1978), poster-1978-05-25; 1978-06-19
KARW895.jpg.jpgT.M.T.F. Uluslararası Kültür Şenliği Plastik Sanatlar Sergisi (Resim ve Heykel Müzesi, Halil Dikmen Galerisi), afişi - T.M.T.F. International Cultural Festival Plastic Arts Exhibition (Painting and Sculpture Museum, Halil Dikmen Gallery), poster-1978-05-25; 1978-06-19
KARW894.jpg.jpg2. Plastik sanatlar sergisine katılan sanatçılar listesi - List of artists attended to the 2nd International Plastic Arts Exhibition--
KARW880.jpg.jpg"Bedri Rahmi Öğrencilerinden Bir Grup Yazmalar Yılbaşı Kartları Gravürler", sergi davetiyesi--
KARW1624.jpg.jpgGülsün Karamustafa'nın duvar resmi, 13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, 1976 - Gülsün Karamustafa's mural, 13th Antalya International Film and Art Festival, 1976-1976
KARW1623.jpg.jpgGülsün Karamustafa, duvar resmini yaparken, 13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, 1976 - Gülsün Karamustafa, painting a mural, 13th Antalya International Film and Art Festival, 1976-1976
1-8 / 8