1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW076001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın "Around Us, Inside Us" (Borås Konstmuseum, 1997) sergi hazırlığı sırasında Elisabeth Haglund'a gönderdiği mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Elisabeth Haglund during preparation process of "Around Us, Inside Us" exhibition (Borås Konstmuseum, 1997)-1997-04-14
KARW689001.jpg.jpgGülsün Karamustafa'nın Elisabet Haglun'a yolladığı "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergi hazırlıkları hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Elisabet Haglun regarding preparation of "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition-1997-02-05
KARW690001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın Elisabet Haglun ve Carlos Capelan'a yolladığı, "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergisi hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Elisabet Haglun and Carlos Capelan regarding "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition-1997-05-19
KARW702.jpg.jpgElisabet Haglun'un Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergisi hakkında faks - Fax sent from Elisabet Haglun to Gülsün Karamustafa regarding "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition-1997
KARW701002.jpg.jpg
"Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997), sergi planı - "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition plan-1997
KARW682001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın Elisabet Haglun'a yolladığı "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergisinde yer alacak "Kıtaların Birleştiği Yer" (1997) işi ve ulaşım bilgileri hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Elisabet Haglun regarding "Where the Continents Meet" (Borås Museum, Sweden, 1997) work to be presented at "Around Us, Inside Us" (1997) exhibition and the flight information-1997-04-14
KARW681001.jpg.jpg
Elisabet Haglun'un Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergisinin yer aldığı Borås kenti hakkında faks - Fax sent from Elisabet Haglun to Gülsün Karamustafa regarding city of Borås where "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition took place-1997
KARW680.jpg.jpgElisabet Haglun'un Gülsün Karamustafa'ya yolladığı, "Around Us, Inside Us" (Borås Müzesi, İsveç, 1997) sergisi hakkında faks - Fax sent from Elisabet Haglun to Gülsün Karamustafa regarding "Around Us, Inside Us" (Borås Museum, Sweden, 1997) exhibition-1997-02-27
1-8 / 8
  • 1