Eğitim
1857 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan Maârif-i Umûmiye Nezâreti’nin son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Maârif Vekâleti (bugün Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından yürütülen eğitim çalışmalarına ait fotoğraf, albüm, yazılı belge ve haritaları içerir.
Araştır