1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
BIE3IST025.jpg.jpgZvika Kantor, ''Soğan Bahçesinin Tozunun Son Dansı'' (1989), 3. Uluslararası İstanbul Bienali (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi), 1992- Zvika Kantor, ''The Last Chance of the Onion-Bed Dust'', 3rd International Istanbul Biennial (The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum), 1992Zvika Kantor1989; 1992
VK3IST239001.jpg.jpg
Toprak - TerraSergi Aguilar1989
BIE3IST009.jpg.jpgJan Fabre, ''Schelde'', 1989 - Jan Fabre, "The Scheldt'', 1989Jan Fabre1989
VK3IST225001.jpg.jpg
Zvika Kantor, ''Soğan Bahçesi Tozunun Son Şansı'' (1989), 3. Uluslararası İstanbul Bienali (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi), 1992 - Zvika Kantor, ''The Last Chance of the Onion-Bed Dust'' (1989), 3rd International Istanbul Biennial (The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum), 1992Zvika Kantor1989; 1992
BIE3IST026.jpg.jpgZvika Kantor, ''Soğan Bahçesinin Tozunun Son Dansı'', 1989 - Zvika Kantor, ''The Last Chance of the Onion-Bed Dust'', 1989Zvika Kantor1989
VK3IST155001.jpg.jpg
Jan Fabre, "Schelde" (1989), 3. Uluslararası İstanbul Bienali (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi, Feshane), 1992 - Jan Fabre, "The Scheldt" (1989), 3rd International Istanbul Biennial (The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum, Feshane), 1992Jan Fabre1989; 1992
VKM014001.jpg.jpg
İstanbul Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi Vakfı kuruluş senedi taslağı - Draft of İstanbul Modern and Contemporary Art Museum Foundation's founding document-1989-10-11
VKM011001.jpg.jpgBedri Baykam'ın Kültür Bakanı Tınaz Titiz’e gönderdiği İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Vakfı hazırlıkları hakkında mektup - Letter sent by Bedri Baykam to Tınaz Titiz (Minister of Culture) about the preparations of Istanbul Modern Arts Museum FoundationBedri Baykam1989-03-27
VKM012001.jpg.jpg
Müze çalışmaları tutanağı - Museum studies report-1989-03-27
VKM001001.jpg.jpg
Müze çalışmaları tutanağı - Museum studies report-1989-03-20
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover