21-30 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
BIE3IST003.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi (Feshane, İstanbul), restorasyon öncesi - The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum (Feshane, Istanbul), before the restoration process-1991
BIE3IST008.jpg.jpgHakan Onur, ''İkiyüzlü Davranışlar Üzerine Çeşitlemeler II'', 1992 - Hakan Onur, ''Variations on Hypocritical Behavior II'', 1992Hakan Onur1992
BIE3IST007.jpg.jpgSonja Oudendijk, '' Özel Bir Gün'' - Sonja Oudendijk, ''A Special Day''Sonja Oudendijk1991
BIE3IST009.jpg.jpgJan Fabre, ''Schelde'', 1989 - Jan Fabre, "The Scheldt'', 1989Jan Fabre1989
BIE3IST004.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi (Feshane, İstanbul), restorasyon öncesi, kuzey cephesi - The Greater İstanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum (Feshane, Istanbul), before the restoration process, northern facade-1991
BIE3IST015.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi (Feshane, İstanbul) restorasyon sonrası, Haliç girişi - The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum (Feshane, Istanbul), after the restoration process, Haliç entrance-1992
BIE3IST014.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi (Feshane, İstanbul), restorasyon sonrası, kemer detayı - The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum (Feshane, Istanbul), after the restoration process, archway detail-1992
BIE3IST002.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi (Feshane, İstanbul), restorasyon öncesi, Haliç cephesi - The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum (Feshane, Istanbul), before the restoration process, Haliç front-1991
BIE3IST024.jpg.jpgStefano Ariente, ''İsimsiz'' (1991) ve Domenico Bianchi ''İsimsiz'' (1992), 3. Uluslararası İstanbul Bienali (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi), 1992 - Stefano Ariente, ''Untitled'' (1991) and Domenico Bianchi ''Untitled'' (1992), 3. International Istanbul Biennial (The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum), 1992Stefano Ariente, Domenico Bianchi1991; 1992
BIE3IST012.jpg.jpgSubREAL, ''Avrasya'', 3. Uluslararası İstanbul Bienali (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi), 1992 - SubREAL,''Eurasia'', 3rd International Istanbul Biennial (The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum), 1992subREAL1992
21-30 / 70

Discover

Issue Date