1-10 / 383
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00030000.jpg.jpg
2 Teşrin-i Sani 1313 tarihinde Resmo Mutasarrıfı'nın emriyle hazırlanan muhtacin defteri. [1313]-1897
SPC05200000.jpg.jpg
Construction, registre des comptes de la construction différents documents relatifs à l'Église de Makrikoy (Bakirkoy) et à sa fondation.-1884
SPC05100001.jpg.jpg
Registre de la comptabilité de l'Église de Makrikoy.-1879-01; 1979-06
ITCNC04900001.jpg.jpg
Corrispondanze registro unico con i ministeri, con le autorità locali Turche e Italiane e con le varie societa Italiane situate a Costantinopoli - Bakanlıklar, yerel Türk ve İtalyan makamlar ve İstanbul'da bulunan İtalyan cemiyetleriyle yazışmaları içeren tek defter.-1890-10-22; 1891-01-02
ITCNC04400000.jpg.jpg
Corrispondanze registro unico No.3 delle risposte del Consolato di Costantinopoli alle domande delle autorità sia Italiane sia Turche - Konsolosluğun gerek İtalyan gerek Türk makamların sorularına ilettiği cevapları içeren tek defter No.3-1888-07-02; 1888-07-27
ITCNC03200000.jpg.jpg
Corrispondanze miscellanea con i sindachi, i consolati, i ministeri, No. 14 - Muhtelif konularda belediye, konsolosluk, bakanlıklarla yazışmalar No.14-1883-01-10; 1883-08-13
ITCNC01100000.jpg.jpg
Le corrispondanze del Consolato di Costantinopoli con le citt d'Italia in materia civile e commerciale - İstanbul Konsolosluğu'nun İtalyan şehirleri ile genel ve ticaret konularına ilişkin yazışmalarını içerir.-1869-01-02; 1871-12-07
ITCNC00800001.jpg.jpg
Note dirette dal regio consolato ai consolati esteri dal 1 Luglio 1872 al 14 Dicembre 1884 - Dış konsolosluklara 1 Temmuz 1872'den 14 Aralık 1884'e kadar iletilen notlar.-1872-07-01; 1884-12-14
AFMLZDOC003001.jpg.jpg
Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji İdaresi’nin şartnamesidir. - Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman cahier des charges.-1883-05-15; 1883-05-27
AFMLZDOC004001.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883-07-13; 1883-07-25
1-10 / 383

Discover

Issue Date