1-10 / 8543
PreviewTitleCreatorIssue Date
IMDIV031.jpg.jpgOsmanlı Bankası Yenimahalle şube binası projesi. Ankara.-1967-11-17
IMDIV032.jpg.jpgOsmanlı Bankası Yenimahalle şube binası elektrik tatbikat projesi. Ankara.-1968-08-01
IMDIV033.jpg.jpgPlan du local occupé par la B.I.O. Erzeroum, 22 Kânunisani 1340-1924-01-22
SPC9790017.jpg.jpg
Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokak, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Bayan Viviana ve Bay Ferdinando Schirza'ya kiralandığına dair kontrat.-1979-01-01; 1979-12-31
SPP01700000.jpg.jpg
Liber baptizatorum. Yedikule [1910-1957]-1910; 1957
SPC0290900.jpg.jpg
Galata'da Bereketzade Mahallesi'nde Kule Zekağı'nda 32-39, Perşembe Pazarı Caddesi'nde 2-14 ve Banka Sokağı'nda 1-7 numaralı Saint Pierre Kilisesi ve müteferriatının dairede de mahfuz-ı kadastrodan mahrec kopyasıdır.-1909-05-01
SPC0291303.jpg.jpg
Galata'da Saint Pierre Hanı'nda bulunan pasaporta nazaran İtalya devleti tabiyetinden 15 yaşında Monsinyor Moriont takrir edeceği vech ile Beyoğlu 2. Katib-i Adli'de ifa-i vazife eden Halim Bey tarafından verilen vekaletname [31 Kanun-ı Evvel 1337].-1921-12-21
SPC0291402.jpg.jpg
Procuration laissée par le Père Tommaso Alasia au Père Costanzo Camana pour la propriété de Guiseppe Callos-1935-01-15; 1935-01-23
SPC0291302.jpg.jpg
Déclaration du père Moriondo pour le terrain de Şişli (Feriköy)-1910-04-12
SPC0301201.jpg.jpg
1906'da açılıp 1915'te kapatılan Galata'da İtalyan Saint Piere kız mektebinin Dominik rahibleri idaresinde olduğunun anlaşıldığına ve mektebin sene-i dersiye ibtidasında açılmasına karar verildiğine dair İstanbul Maarif Müdürü Nail Reşid imzalı beyanname.-1926-06-01
1-10 / 8543