1-10 / 333
PreviewTitleCreatorIssue Date
IMHIST007G.jpg.jpgEski binadan yenisine altın nakli, Karaköy, İstanbul - Transfering the specie from the old bank to the new, Karaköy, Istanbul-1892-07-08
IMHIST018.jpg.jpgTurquie. İstanbul. Karaköy-1886-11-27
APO00194.jpg.jpg
Osman Hamdi Bey'in 1869 da Irak'taki resim çalışmalarından: Portre - desen.Sanatta Batı' ya Açılış ve Osman Hamdi, Cilt 109, İstanbul 19711869
APO00289.jpg.jpg
InconnuPhoto. P. Sébah1879-05
APO00311.jpg.jpg
Inconnu. OrhanPhoto Basile Kargopoulo1882-03-24
APO00358.jpg.jpg
Osman HamdiPhoto. P. Sébah. Relief1875-01-15
APO00352.jpg.jpg
OrhanPhoto. Basile Kargopoulo1882-03-24
APO00320.jpg.jpg
İsmail GalibPhoto. P. Sébah1875-01-22
ANUH00022.jpg.jpgSultan II. Mahmud'un sade Tasvîr-i Hümâyûn'u.-1832
ANUH00017.jpg.jpgSultan V. Murad'ın (hk. 1876) Osmanî, Mecıdî ve İftihâr nişanları ile portresi-1876
1-10 / 333