1-10 / 139
PreviewTitleCreatorIssue Date
IMDIV0100116400000.jpg.jpg
Banque Impériale Ottomane - Andrinople-1893-07-29; 1910-03-22
IMDIV0060000400000.jpg.jpg
Banque Impériale Ottomane - Siège Central-1897-05-26; 1906-03-30
ACNEVO00152000.jpg.jpg
Sohtazade Ahmed Bey'in kızı, Osman Efendizade Şefik Bey'in eşi müteveffa Cazibe Hanım'ın eytamı Şakire Hanım'ın muhasebesini gösteren defter. [Mayıs 1309-1316]-1893-05; 1900-06
ACCEVP00599.jpg.jpgBaba Ali Mahsiyozaki'nin kerimesi Beca (?) Hatun'un ispat-ı rüşd eylediğine mebni Eytam Sandığı'nda matlubu olan meblağa mahsuben 209 kuruşun Eytam Sandığı'ndan Beca (?) Hanım'ın eşi Rebi Mürselaki tarafından alındığına dair senet. [3 Eylül 1309]-1893-08-12; 1909-08-04
ACREVPR00376000.jpg.jpg
Anastasia Verodopola [Anastasias Vrodopoulas, wife of Spiridonos Saradina] tarafindan Evkaf Dairesi’ne verilen vekaletname.-1893-08-29; 1906-08-19
ACREVPR00479000.jpg.jpg
Kara Musa Paşa Vakfı'ndan Portkalaki Ahmed Ağa'nın Aya Yani Kariyesi'ndeki emlakının dosyası. - the Vakif lands of Ahmet Haji Portokalaki in Agios Ioannis Village are leased for 4 years-1884-08-01; 1902-08-01
ACIEVO00483000.jpg.jpg
İplakotiya Kariyeli müteveffa Ali Kokoraki'nin yetimleri dosyası.-1895-10-22; 1914-07-22
ACIEVO00479000.jpg.jpg
Ernebut Şaban eytamı [Arnavut Şaban eytamı dosyası, Kandiye, 1 Nisan 1313-22 Haziran 1321]-1905-07-05; 1897-04-13
ACREVPR00484000.jpg.jpg
Mihail Petrozaki'nin Maarif aleyhine olan mutalebesinin ibrazı - Application by Vejih Hajidaki against the Rethimnis Evkaf, represented by the President Etehem Tsapsaraki ? and the Accountant Akif Reizaki.-1894-05-22; 1908-03-13
ACLEVF00536001.jpg.jpg
Towards M. Kothri. The Director asks for a list of the debtors and thanks him for his services towards the Lassithiou Evkaf and the Ottoman Bank-1890-09-17; 1900-09-24
1-10 / 139