11-20 / 14161
PreviewTitleCreatorIssue Date
SPC0280102.jpg.jpgİzmir Garb Mahallesi'nde sakin Kirtakyo, Dimitri ve Markomalarki anaları Enho ile Burgo Acem Bazirgan arasındaki alacak davasında iki taraftan da vekalet alan Hasan İbn İrsakdi (?)'nin dilekçesidir [Gurre-i Şaban 1145].-1733-01-17
SPC0280104.jpg.jpgDevlet-i Âliye riasinden Rum taifesi tüccarı ve tüm tüccar-i efrencin Levinci Canti'nin karar verdiği her üç ayda bir tüccarların yevmiye vermesi durumunu kabul ettiklerini anlatan arkasında Charlia les d'Aveicale yazılı hüccet.-1795-11-12
SPC0280109.jpg.jpgMerhum Elhac Ebu Bekir Ağa evkafından Galata'da Yanık Kuyu dahilinde bir bab menzilin mutasarrıfı olan Mihri Hatun yedinden icare parasını vakıf hesabına aldığına dair Hafız Mehmed mütevelli evlad-ı vakf [Gurre-i Muharrem 1173].-1759-08-25
SPC0280111.jpg.jpgMerhum Elhac Ebu Bekir Ağa evkafından Galata'da Yanık Kuyu dahilinde bir bab hanenin mutasarrıfı olan Mihri Hatun yedinden icare parasını vakıf hesabına aldığına dair Hafız Mehmed mütevelli evlad-ı vakf [Gurre-i Muharrem 1175].-1761-08-02
SPC0280107.jpg.jpg
Üsküdarlı Hasan Yedin'den diğer Hasan'ın 250 kuruş karz aldığına dair ve bu borçla ilgili ödentilerin yazıldığı hüccet [Gurre-i Rabiyu'l-Ahir 1138].-1725-12-07
SPC0280103.jpg.jpg[Mesud]'un Kasab Hızır Mahallesi'nde Bayram Bey'in evi kurbundaki menzilini kendi kızı Sultan'a sattığını gösteren hüccettir [1 Şevval 1157].-1744-11-07
SPC0280100.jpg.jpgNombreux hüccet et feuilles antiques sans aucune indication.--
SPC0280121.jpg.jpgGalata Hayır Handa cenub elçisi Senabaldo Feyasko'nun Mevlana Mahmud Efendi bin Ahmed'in yardımıyla Bereket Mahallesi'ndeki üzerinde yanmış bir ev olan arsasını İngiliz elçisi tercümanı Antoni veledi İstefani'ye sattığını belgeleyen hüccettir [30 Safer 1099].-1688-01-04
SPC0280127.jpg.jpgTraduction d’un acte de paiement de location pour l’église et les porches (arcate) inscrites au nom de Durny et Leren. Depuis 1267 à 1271, année turque pour la somme de 430 piastres.-1850-11-05
SPC0280120.jpg.jpg
Mehmed bin Osman'ın kendi hanesine Fransız papaz İzmir'den üzüm aldığını belirttiği dilekçe [15 Ramazan 1225?].-1810-10-14
11-20 / 14161