1-10 / 218
PreviewTitleCreatorIssue Date
FFT199124.jpg.jpgInstallation du conseil de régence, 15 septembre 1715. Entrée du roi Louis XV par la porte Saint Antonie, 12 septembre 1715. - Installation of the Regency Council, September 15 1715. Entrance of King Louis XV from Saint Antoine, September 12 1715-1715-09-12; 1715-09-15
FFT199098.jpg.jpgFête de la fédération au Champ de Mars. 14 Juillet 1790 - Celebration of the federation, Champ de Mars, 14 July 1790-1790-07-14
FFT199095.jpg.jpgSerment des députés de l'assemblée nationale dans la salle du jeu de paume à Versailles. D'après David. June 20 1789 - Oath of the deputies at the National Assembly the in the Jeu de Paume room at Versailles, June 20 1789.Gerard Sc.1789-06-20
FFT199116.jpg.jpgPrise de Menin. (Cabinet des estampes). 4 Juin 1744 - 4 Haziran 1744. - Conquest of Menin, June 4 1744-1744-06-04
FFT683040.jpg.jpgThe parting of Emperor and Empress: Napoleon's farewell to Josephine - İmparator ve İmparatoriçenin ayrılığı: Napolyon'un Josephin'e vedası.-1796-03-09
SPP00100000.jpg.jpgLiber I. Baptizatorum, matrimoniorum et mortuorum. [1740-1823]-1740; 1823
SPC02703000.jpg.jpgFirman qui autorise la réparation du couvent de Saint Pierre. 1700. - Firmano che autorizza la riparazione del Convento di S. Pietro. 1700. - Saint Pierre Manastırı'nın tamirine izin veren ferman. 1700.-1700
SPC02706000.jpg.jpgFirman du Sulan Abdul Hamid I, dans lequel on ordonne que la maison Vakıf de Mme Zeneb, situé à Galata près de la porte Yanik, soit convertie en Mulk, en échange de la conversion en Vakıf d’une autre maison Mulk que la susdite possédait à Pera. 1785. - Firmano del Sultano Abdul Hamid I˚, in cui si ordina che la casa Vacuf della Sig.ra Zeneb, sita a Galata presso la porta Yanik, sia convertita in Mulk, in cambio della conversione in Vakuf d'un'altra casa Mulk che detta signora possedeva in Pera. 1785. - Zeynep Hanım'ın Pera'daki evinin vakıfa dönmesi karşılığında Galata'da Yanıkkapı yakınlarındaki evinin mülke dönüşmesi için Sultan I. Abdülhamid'in verdiği ferman. 1785.-1785
SPC0280102.jpg.jpgİzmir Garb Mahallesi'nde sakin Kirtakyo, Dimitri ve Markomalarki anaları Enho ile Burgo Acem Bazirgan arasındaki alacak davasında iki taraftan da vekalet alan Hasan İbn İrsakdi (?)'nin dilekçesidir [Gurre-i Şaban 1145].-1733-01-17
SPC0280104.jpg.jpgDevlet-i Âliye riasinden Rum taifesi tüccarı ve tüm tüccar-i efrencin Levinci Canti'nin karar verdiği her üç ayda bir tüccarların yevmiye vermesi durumunu kabul ettiklerini anlatan arkasında Charlia les d'Aveicale yazılı hüccet.-1795-11-12
1-10 / 218