Yusuf Taktak, ‘’Yarış’’, 1973 - Yusuf Taktak, ‘’Race’’, 1973
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKPH635001.jpg3.07 MBJPEG
Başlık
Yusuf Taktak, ‘’Yarış’’, 1973 - Yusuf Taktak, ‘’Race’’, 1973
Yazar/Üreten
Yusuf Taktak
Yayın Tarihi
1973
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/188610
Koleksiyonlar
Tür
Kod
TAKPH635
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.