Günümüz Sanatçıları 9. İstanbul Sergisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1988 - 9th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Ankara State Painting and Sculpture Museum, 1988
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
RHMPH169001.jpg1.48 MBJPEG
RHMPH169002.jpg1.36 MBJPEG
Başlık
Günümüz Sanatçıları 9. İstanbul Sergisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1988 - 9th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Ankara State Painting and Sculpture Museum, 1988
Tanım
Sergiden görünüm, soldan sağa: Senay Önal "Köşegenlerin Dansı", (yerde) Senay Önal "Türklüğe Saygı", Mahmut Benek "Anlıkta Tasarlanamayan Mekan Sonsuzluktur", (önde) Gülsün Orhon "Hedef" - Senay Önal "Dance of Diagonals", (on the gorund) Senay Önal "Respect to Turkishness", Mahmut Benek "Anlıkta Tasarlanamayan Mekan Sonsuzluktur?", (in the front) Gülsün Orhon "Target"
Yayın Tarihi
1988
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/187261
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
9x13cm
Kod
RHMPH169
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.