21-40 / 124
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCELVD0002.jpg.jpg
Sincan Elvanköy Toplu konut yerleşkesi, vaziyet planı - Sincan Elvanköy Mass Housing Project, site plan, s:1/2000Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1983-05-01
TABCELVD0112.jpg.jpg
Sincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Özel Bahçeli Evler; plan, kesit, görünüş - Houses with private garden; plan, section, elevation s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1983-05
TABCELVD0089.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / K2 Tipi Konut; 2-2 kesiti - Housing Type K2; section 2-2, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVD0081.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / K2 Tipi Konut; alt kat planı - Housing Type K2; ground floor plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26
TABCELVD0063.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / A Tipi Konut; çatı planı - Housing Type A; roof plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26
TABCELVD0055.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Hamam; cumba, sekilik planı, kesitler, cumba detayı - Turkish bath; cantilever, plan, sections and details, s:1/20, 1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVD0047.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Çarşı, sistem kesiti - Bazaar, system section, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVD0032.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Apartman-5 katlı blok; arka görünüş - Apartment building; rear elevation, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26; 1985-02-20
TABCELVD0077.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / K1 Tipi Konut; üst katlar planı - Housing Type K1; upper floors plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26
TABCELVD0065.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / A Tipi Konut; 3-3, 4-4 kesitleri - Housing Type A; sections 3-3, 4-4, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26
TABCELVD0014.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Vaziyet planı eskizi - Sketch of site planMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVD0122.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Apartman-5 katlı blok, çatı planı ve detayları 1/50 - Apartment building, roof plan and details 1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26; 1985-02-20
TABCELVD0046.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Çarşı, çarşı modülü ve detayları - Bazaar, bazaar module and details, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVD0108.jpg.jpg
Sincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Konut dokusu, büyüme etapları, sokak silueti - Housing configuration, housing-growth schema, street views, s:1/500, 1/200, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1983-05
TABCELVD0034.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Sağlık-Yönetim; bodrum kat ve alt kat planları - Health-Administration; basement and sub-ground floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26; 1985-02-20
TABCELVD0009.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Apart Bloklar A-A Kesiti - Apart Blocks, Section A-A, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVD0111.jpg.jpg
Sincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Avlulu evler, A1; sistem detayı - Houses with courtyards, A1; system detail, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1983-05
TABCELVD0039.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Apartman, çok katlı bloklar; tip kat planı, 7 katlı blok kesiti - Apartment building, multi-storey blocks; regular floor plan, section from 7-storey blocks, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-09-26; 1985-02-20
TABCELVD0012.jpg.jpg
Sincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Kent uygulama planı - Urban application plan, s:1/1000Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1983-05
TABCELVD0124.jpg.jpgSincan Elvanköy Kent Planlaması Uygulama Projesi - Sincan Elvanköy Urban Planning, Construction Project / Kültür Merkezi, P7 penceresi sistem detayları, 1/10, 1/2 - Cultural Center, system details of P7 window, 1/10, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
21-40 / 124
Discover
Type
Issue Date
Browse