1-7 / 7
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCELVB0006.jpg.jpg
Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Turkey Emlak Kredi Bank Sincan-Elvanköy 3000 Houses, Mass Housing Planning / Cilt 5, Planlama ilkeleri - Volume 5, Planning PrinciplesAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVB0003.jpg.jpg
Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Turkey Emlak Kredi Bank Sincan-Elvanköy 3000 Houses, Mass Housing Planning / Cilt 2, Yöreye ait tasarım öncesi veriler, standartlar - Volume 2, Datas and standards of the region before designingAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVB0007.jpg.jpg
Sincan-Elvanköy, Bir Toplu Konut Deneyi - "The Sincan-Elvanköy New Town, An Experiment in Mass Housing"Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVB0002.jpg.jpg
Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Turkey Emlak Kredi Bank Sincan-Elvanköy 3000 Houses, Mass Housing Planning / Cilt 1, Planlama Öncesi Araştırması - Volume 1, Research before planningAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVB0004.jpg.jpg
Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Turkey Emlak Kredi Bank Sincan-Elvanköy 3000 Houses, Mass Housing Planning / Cilt 3, Kentsel ve mimari tasarım ön araştırması - Volume 3, fore research of urban and architectural designAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCELVB0001.jpg.jpg
"Ankara'da Bir Toplu Konut Deneyi" - A Mass Housing Experiment in AnkaraBehruz Çinici-
TABCELVB0005.jpg.jpg
Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Turkey Emlak Kredi Bank Sincan-Elvanköy 3000 Houses, Mass Housing Planning / Cilt 4, Kentsel ve mimari tasarım ön aşamaları - Volume 4, Initial phases of urban and architectural designAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
1-7 / 7
Discover
Type
Browse