1-20 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
APLANIST21.jpg.jpgBüyükçekmece, Kumburgaz, Küçüksu deresi civarını gösteren askeri kroki - A military sketch showing Büyükçekmece, Kumburgaz, Küçüksu and surroundings.--
APLANIST23.jpg.jpgSilivri, Akviran, Sinekli, Saray, Çerkesköy, Ereğli'yi gösteren harita (Mikyas 1:63000) - Map showing Silivri, Akviran, Sinekli, Saray, Çerkesköy, Ereğli (Scale 1:63000)--
APLANIST1501.jpg.jpg
İstanbul şehri meskûn sahalar yayılışı 1925-1955 - The spread of the built-up areas in the city of Istanbul 1925-1955--
APLANIST20.jpg.jpgİstanbul haritası, Beyazıt, Süleymaniye ve çevresi. [Mikyas 1: 1000] - Map of Istanbul, Beyazit, Suleymaniye and the surrounding area--
APLANIST1801.jpg.jpg
İstanbul'da bölge planlamasına yardımcı bir araştırmanın haritaları - The maps of a research assisting to regional planning of Istanbul--
APLANIST14.jpg.jpgİstanbul-jeolojik haritası - Istanbul geological map--
APLANIST26.jpg.jpgPodima, Istranca, Akviran, Sinekli, Saray, Silivri, Yeniköy, Çerkesköy, Ereğli gösteren İstanbul haritası (Mikyas 1:63.000) - Map of İstanbul showing Podima, Istranca, Akviran, Sinekli, Saray, Silivri, Yeniköy, Çerkesköy, Ereğli (Scale 1:63.000)--
APLANIST17.jpg.jpgİstanbul, surlardan Haliç'e kadar su yolu haritası, Beyazıt II. devrinde 1481-1512 - Istanbul, the water route map of the city walls up to the Golden Horn, in Beyazit II. period 1481-1512--
APLANIST1601.jpg.jpg
İstanbul nüfus kefaseti haritası - Population density map of Istanbul--
APLANIST02.jpg.jpgİstanbul Haritası. Boğaz, Haliç. Marmara kıyıları--
APLANIST12.jpg.jpgKumkapı sahili - Kumkapı sea coast--
APLANIST08.jpg.jpgİstanbul Ayasofya ve çevresine ait harita - Map of Istanbul Hagia Sophia and around--
APLANIST30.jpg.jpg
Sultanahmet civarının kadastro planı, H-6. pafta şehir haritası - Cadastral plan of Sultanahmet around, H-6st plate city map--
APLANIST04A.jpg.jpg
İstanbul haritaları - Istanbul mapsKemali Söylemezoğlu-
APLANIST13.jpg.jpgİstanbul-yeşil örtü haritası - Istanbul green cover map--
APLANIST09.jpg.jpgBölümsel İstanbul haritası - Partial Istanbul map--
APLANIST22.jpg.jpgKüçükçekmece, Büyükçekmece, Ormanlı, Terkos Gölü, Yeniköy, Akpınar'ı gösteren harita, İstanbul (1:63000) - Map showing Küçükçekmece, Büyükçekmece, Ormanlı, Terkos Lake, Yeniköy, Akpınar, İstanbul (1:63000)--
APLANIST10A.jpg.jpg
Bölümsel İstanbul haritaları - Partial Istanbul maps--
APLANIST28.jpg.jpgGalata'da Köprübaşı'nda Mehmed Ali Paşa Hanı'yla civarını gösteren plan, 7 Mayıs 1328 - Map showing Mehmed Ali Paşa Inn in Köprübaşı in Galata, May 20, 1912.-1912-05-20
APLANIST19.jpg.jpgİstanbul haritası, Topkapı Sarayı ve çevresi. [Mikyas 1: 500] - Map of Istanbul, Topkapi Palace and the surrounding area--
1-20 / 29
Discover
Issue Date
Browse