2 altın mecidiye - 2 medjidiés d'or. Aristid mühürlü, Smythe ve Alléon imzalı. [15 Zilhicce 1279] annulé [No:001838]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
EMBBII014.jpg845.35 KBJPEG
EMBBII014A001.jpg387.61 KBJPEG
Başlık
2 altın mecidiye - 2 medjidiés d'or. Aristid mühürlü, Smythe ve Alléon imzalı. [15 Zilhicce 1279] annulé [No:001838]
Yayın Tarihi
1863-06-03
Fiziksel Yeri
OBM
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/175961
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,1-21,4 cm
Doküman Sayısı
2
Kod
EMBBII014
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.