1-20 / 106
PreviewTitleCreatorIssue Date
ARESAB00083.jpg.jpg
Osmanlı Bankası ile Postahane Müdüriyeti arasındaki mukavele-1897-01-13
ARESAB00068.jpg.jpg
Osmanlı Bankası'nın yeni genel müdürlük binasının açılış töreni-1892-05-28
ARESAB00021.jpg.jpgEsham ve Osmanlı Bankası teşkilatının değerleri hakkında-1890-06-16
ARESAB00073.jpg.jpgOsmanlı Bankası’nın Manisa'da mevcud şubesinin lağv edileceği hakkında-1892-06-13
ARESAB00050.jpg.jpgOsmanlı Bankası için 100 kadar talibin müsabaka ve imtihanları hakkında-1891-10-17
ARESAB00001.jpg.jpgOsmanlı Bankası Müdür muavinin vefatı ve bazı şayialar hakkında-1889-09-24
ARESAB00018.jpg.jpgOsmanlı Bankası ile Rusya hükümeti arasında yeni bir mukaleme olduğu hakkında-1890-05-18
ARESAB00102.jpg.jpgOsmanlı Bankası müdürü ve zevcesinin ziyafet vermesi hakkında-1907-10-02
ARESAB00071.jpg.jpgOsmanlı Bankası’nın Galata - Beyoğlu - İstanbul civarlarındaki idarehanelerinin pazartesi günü mesdud bulunacağı hakkında-1892-06-05
ARESAB00070.jpg.jpgOsmanlı Bankası Müdür Muavi’nin yerine banka baş muhasebecisinin tayini hakkında-1892-06-03
ARESAB00063.jpg.jpgOsmanlı Bankası Direktörü Sör Edgar'ın Atina'da iken kral ile görüşmesi hakkında-1892-12-22
ARESAB00045.jpg.jpgOsmanlı Bankası’nın nakd tedavül etmesi hakkında-1891-08-13
ARESAB00019.jpg.jpgOsmanlı Bankası Müdürü Londra'da bulunduğu sırada vapur satın alınması hakkında-1890-05-29
ARESAB00017.jpg.jpgOsmanlı Bankası memurlarının Sami Sadnazari'ye gelip bankayla ilgili meseleler hakkında mülakatı-1890-05-17
ARESAB00091.jpg.jpgBank-ı Osmani tahsilatı-1905-03-03
ARESAB00085.jpg.jpgOsmanlı Bankası’ndan Sör Edgar Vanson'un [Edgar Vincent] Maliye Nazırı ile görüşmesi-1897-04-06
ARESAB00038.jpg.jpgOsmanlı Bankası’nın Arnavutluk'ta katran madeni imtiyazının bir anonim şirketine terk ederek buna mukabil 1800 hisse senedatı ahz hakkında-1891-04-16
ARESAB00034.jpg.jpgMeskukat-ı sagirenin darbı hakkında komisyon teşkili (Osmanlı Bankası dahil)-1891-02-22
ARESAB00101.jpg.jpgOsmanlı Bankası'nın temettüatı safiyesi hakkında-1907-05-29
ARESAB00095.jpg.jpgEsham-ı Osmaniye ve Osmanlı Bankası tahvilatı hakkında-1906-05-09
1-20 / 106
Discover
Type
Issue Date
Browse