1-20 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
ARECEH00019.jpg.jpgDerse adetten Avrupa'ya nakid irsali hakkında-1861-02-24
ARECEH00018.jpg.jpg
Hazine tahvilatı hakkında-1861-02-15
ARECEH00020.jpg.jpgBeyoğlu civarında kaime ve sikke basmakta olan kişinin yakalanmasına dair-1861-02-24
ARECEH00011.jpg.jpgLondra'da Devlet-i Aliyye istikrazının %2,5'a yükseldiği hakkında-1860-11-09
ARECEH00006.jpg.jpg20' lik ve 10' luk evrak-ı nakdiye'nin vaktinin hulul eylediği hakkında-1858-09-15
ARECEH00010.jpg.jpgMeskukat fiyatının 13'e indiği hakkında.-1860-11-07
ARECEH00005.jpg.jpg5 milyon liranın Londra'da ikraz taahhüd olunduğu hakkında-1858-09-07
ARECEH00017.jpg.jpgMecidiye altın fiyatının 125'e inmesi hakkında-1861-02-03
ARECEH00003.jpg.jpgYirmilik kağıdın pembe renkte basılması hakkında-1853-09-28
ARECEH00014.jpg.jpgİstikraz üzerine 3 ay vade ile poliçe tertip edilmesi hakkında-1860-12-07
ARECEH00013.jpg.jpgEvrak-ı Nakdiye'nin yakılması-1860-12-06
ARECEH00001.jpg.jpgMeskukat-ı mağsuşenin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar-1853-05-08
ARECEH00021.jpg.jpgGalata’da bulunan Bank Ottoman sandığındaki dolandırıcılık olayı hakkında-1861-03-07
ARECEH00009.jpg.jpgMeskukatın bir kararda tutulması hakkında-1860-11-01
ARECEH00007.jpg.jpg
Saltanat-ı Seniyye'nin Londra'da istikrazı hakkında-1859-05-23
ARECEH00023.jpg.jpgFransa banka müdürünün borsaya gönderdiği ilannamenin sureti ve istikraz-ı Osmani hakkında-1861-03-22
ARECEH00022.jpg.jpg(Paris) istikraz konusu hakkında-1861-03-17
ARECEH00008.jpg.jpgEsham-ı cedidenin 5 kuruş yukarı çıktığı hakkında-1860-10-17
ARECEH00025.jpg.jpg
Kavaim komisyonu, kaime tedavülü ve kambiyo bankası kurulması, akçenin kambiyo bankasına teslimi hakkında-1861-04-12
ARECEH00024.jpg.jpgAvrupaya ödenecek poliçelerin zamanı geldiği ve ödeme şekline dair.-1861-04-02
1-20 / 26
Discover
Type
Browse