1-10 / 52
PreviewTitleCreatorIssue Date
AINDS00299001.jpg.jpg
İstanbul'da bulunan Mehmet Ali Alevli'nin Diyarbakır'da Şevrole (Chevrolet) acentası memuru Sami Çayırğan ile yaptığı yazışmalar.-1943-09-09; 1945-06-12
AINDS00272.jpg.jpg
Bahçekapısı, Agopyan Han'da Ali Ergir ve ortakları nezdinde mukim Leon Serf Eryol'un borcunun 48 saat zarfında tesviyesini istediğine aksi takdirde tazminini taleb edeceğine dair Ali Veli Zade Mehmed Ali'nin Beyoğlu 4. Noterliğince onaylanan ihtarnamesi.-1944-09-27
AINDS00271001.jpg.jpg
Mehmet Ali Alevli tarafından Chicago'da bulunan Gibson Refrigerator Company Export Departmente'a gönderilen mektupta Gibson Refrigerator Company için Türkiye'de tayin edilmiş bir bayii olmadığından bahsetmektedir.-1944-09-01; 1944-09-05
AINDS00259.jpg.jpgHayri Atay ve Mehmet Ali Alevli tarafından, çimentoların şimendifer ile gönderilip gönderilmediğine, önceden alınan demirlere ve kamyonların nafia vekaletinden bazı kişilere verilmesi hususunda Mehmet Vali Efendi'ye gönderilen mektup.-1943-05-20
AINDS00283.jpg.jpgİstanbul'da bulunan Mehmet Ali Alevli tarafından İzmir'de T. Brown Rees & Co. Ltd. Vapur Acentalığı'na gönderilen satın alınan lastiklerin nakliyesi hakkında malumat almak istediğine dair mektup.-1945-04-07
AINDS00284001.jpg.jpg
Tunceli Vali ve Kumandanlığı Hususi Mıhasebe Müdürlüğü, Kunder Kantoğlu'ndan İskenderun'da bulunan Mehmet Ali Alevli'ye sipariş ettikleri kamyonların gönderilmesi ve fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili yazdığı iki adet mektup.-1945-01-30; 1945-02-14
AINDS00260.jpg.jpgHayri Atay ve Mehmet Ali Alevli'den İthalat ve İhracatçılar Birliği'ne gönderilen kamyonlarla ilgili bilgilendirme yazısı ile birlikte yazının kopyası da bulunmaktadır.-1943-11-01
AINDS00274.jpg.jpgMehmet Ali Alevli'den Amerika'da bulunan Tubedodge'a gönderilen kablo alım-satımına dair telgraf - Telegraph about commerce of cable.-1946-02-22
AINDS00264.jpg.jpgMersin'de bulunan Mehmed Ali [Alevli] Bey'in Sadık Bey'e mektubu.-1943-02-07
AINDS00294001.jpg.jpg
Mersin'de Hazık Ziyal ve Mehmet Ali Alevli dördüncü kısım müteahhitliği şirketi sahipleri ile şirketin veznedarı Zeki Durkan'ın yaptığı ticari yazışmalar. Dokümanlar arasında Braithwaite and Co. (Engineers) Ltd.Şirketi ile ilgili yazışmalar da mevcuttur.-1942-01-03; 1943-05-03
1-10 / 52

Discover