1-20 / 317
PreviewTitleCreatorIssue Date
AINDS00318.jpg.jpgJirayr Çiçek Evi - Halefi H. Keçyan-1963-08-19
AINDS00316.jpg.jpgMinas Koçyan - Odun ve Kömür Mağazası-1967-04-06
AINDS00315.jpg.jpgKozma M. Kozmidis - Yağ ve Peynir-1963-10-03
AINDS00317.jpg.jpgTomakos S. Hacoğlu - Işık Mum İmalathanesi-1961-05-17
AINDS00314.jpg.jpgNazaret Döndüyan - Mozaik ve Çini İmalâthanesi-1964-11-09
AINDS00313.jpg.jpg
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Türk Petrol ile ilgili açıklaması-1965
AINDS00290.jpg.jpgRefik Ülkümen, Mahmut Özbilger, Zekeriye Ergenç, M. Ali Alevli'nin imzaladıkları savaşı İngilizlerin mi yoksa Almanların mı kazanacağı hakkında girdikleri iddaya dair imzaladıkları anlaşma.-1944-06-21
AINDS00282.jpg.jpgSirkeci'deki Lastik İthalatçılar Komitesi'nden Bay Mehmet Ali Alevli'ye gönderilen Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğü'nün lastik tevziyatı hakkında verdiği ticaret vekaletinin 8 sayılı tamiminin sureti. [8 İlk Kanun 1942]-1939-11-18
AINDS00242.jpg.jpgHassan Bedri, Atelier de reliure et de réglage pour registres, exécutions sur modèles spéciaux, Findjandjilar. Facture à Sadık Bey.-1931-01-29
AINDS00303001.jpg.jpg
Mehmet Ali Alevli ile Urfa'da bulunan Reşit Canbeyli ve oğulları ithalat-ihracat-komüsyon şirketi arasındaki yazışmalar.-1943-08-06; 1943-11-23
AINDS00300.jpg.jpg
İskenderun tüccarlarından Refik Ülkümen'in Mehmet Ali Alevli'ye gönderdiği mektup.-1944-08-21
AINDS00293.jpg.jpgC.F. Maguıgan tarafından Galata’da bulunan Mehmet Ali Alevli'ye gönderilen ihraç sertifikası ile ilgili mektup. Letter from C.F. Maguigan to Mehmet Ali Alevli about the export license to permit shipment of material which had pended at seaboa-1944-05-09
AINDS00246.jpg.jpgKenan Dinçman Klişe Fabrikası tarafından İstanbul Matbaası adına kesilmiş fatura.-1965-05-28
AINDS00221.jpg.jpgYako ve Leon Rodriges Kollektif Şirketi tarafından Nurosmaniye Caddesi’ndeki İstanbul Matbaacılık A.Ş. adına kesilmiş fatura.-1965-09-10
AINDS00213.jpg.jpgGalata'da bulunan Leon Afumado, Aslan Kırtasiye Mağazası tarafından Mehmet Sadık Efendi adına kesilmiş fatura.-1934-05-31
AINDS00142.jpg.jpgGiorgio Giras ve Şti. İzmir. Aydın’dan yazılan mektup.-1954-11-16
AINDS00069.jpg.jpgEdirne pazarı. Avram ve Mordo Rodrig - Bazar d'Andrinople. Abraham & Mordou Rodrigue. Articles coloniaux. Import-export-1925-11-26
AINDS00051.jpg.jpgLevi & Laski. Tüccar komisyoncu. Çalgı adavatı, gramafon ve plakları ve elektrik ihtisası - Levi & Laski. Négociants commissionnaires, instruments de musique gramaphones et disques, électricité-1928-05-12
AINDS00304001.jpg.jpg
Mehmet Ali Alevli, Hayrı Atay ve General Motors Near East S.A. arasındaki yazışmalar. Correspondences between Mehmet Ali Alevli And General Motors Near East S.A.-1944-05-03; 1944-10-18
AINDS00302001.jpg.jpg
Mehmet Ali Alevli'nin United States Rubber Export Co. Ltd. New York ile yaptığı yazışmalarla beraber kurumlara ait faturalar bulunmaktadır. Correspondences between Mehmet Ali Alevli and United States Rubber Export Co. Ltd. New York.-1941-08-15; 1944-07-20
1-20 / 317
Browse