1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
GAR02400000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 80.000.000 Türk Lirası. 24 Mart 1972'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1971 yirmialtıncı hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1971 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1971-12-31
GAR02500000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 160.000.000 Türk Lirası. 28 Mart 1973'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1972 yirmiyedinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1972 bilançosu, kâr ve zarar hesabı-1972-12-31
GAR02600000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 160.000.000 Türk Lirası. 29 Mart 1974'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti 1973 yirmisekizinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1973 bilançosu, kâr ve zarar hesabı-1973-12-31
GAR02700000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 160.000.000 Türk Lirası. 29 Mart 1975'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti 1974 yirmidokuzuncu hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1974 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1974-12-31
GAR03100000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. otuzikinci hesap yılı raporu 1977-1977-12-31
GAR02900000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. otuzbirinci hesap yılı raporu 1976-1976-12-31
GAR03200000.jpg.jpg
Garanti Bankası otuzüçüncü hesap yılı faliyet raporu 1978-1978-12-31
GAR02800000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. otuzuncu hesap yılı raporu 1975-1975-12-31
GAR03300000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. annual report 1978-1978-12-31
GAR03000000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. annual report 1976-1976-12-31
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date