1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
GAR00600000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 5.000.000 TL. Genel merkezi:Ankara. 31 Mart 1952 de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1951 altıncı hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1951 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1951-12-31
GAR00500000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 2.500.000 TL. Genel merkezi:Ankara. 30 Mart 1951 Ortaklar Alelade Genel Kurul Toplantısı. 1950 beşinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu. 31 Aralık 1950 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1950-12-31
GAR01300000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 26 Mart 1959'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti. 1958 onüçüncü hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1958 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1958-12-31
GAR01400000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 19 Mart 1960'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1959 ondördüncü hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1959 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1959-12-31
GAR00800000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 5.000.000 TL. 27 Mart 1954'de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1953 sekizinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1953 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1953-12-31
GAR01100000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 10.000.000 TL. 22 Mart 1957'de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1956 onbirinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1956 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1956-12-31
GAR00900000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 10.000.000 TL. 26 Mart 1955'de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1954 dokuzuncu hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1954 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1954-12-31
GAR01200000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 10.000.000 TL. 22 Mart 1958'de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1957 onikinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1957 Bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1957-12-31
GAR00700000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 5.000.000 TL. 20 Mart 1953'de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1952 yedinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1952 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1952-12-31
GAR01000000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 10.000.000 TL. 24 Mart 1956'da toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1955 onuncu hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1955 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1955-12-31
1-10 / 10
  • 1