11-20 / 61
PreviewTitleCreatorIssue Date
GAR01900000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 20.000.000 Türk Lirası. 29 Mart 1965'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1964 ondokuzuncu hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1964 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1964-12-31
GAR01800000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 25 Mart 1964'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1963 onsekizinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1963 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1963-12-31
GAR01600000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 22 Mart 1961'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1961 onaltıncı hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar RAPORU. 31 Aralık 1961 bilançosu, kâr ve zarar hesabı-1961-12-31
GAR01700000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 26 Mart 1963'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1962 onyedinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1962 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1962-12-31
GAR02000000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 25 Mart 1966'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1965 yirminci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1965 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1965-12-31
GAR04800000.jpg.jpg
Garanti Bankası yıllık rapor 1992-1992-12-31
GAR04700000.jpg.jpg
Garanti Bank annual report 1991-1991-12-31
GAR04600000.jpg.jpg
Garanti Bankası yıllık rapor 1990-1990-12-31
GAR04400000.jpg.jpg
Garanti Bankası faliyet raporu 1988-1988-12-31
GAR04300000.jpg.jpg
Garanti Bankası yıllık rapor 1987-1987-12-31
11-20 / 61

Discover