1-10 / 61
PreviewTitleCreatorIssue Date
GAR00600000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 5.000.000 TL. Genel merkezi:Ankara. 31 Mart 1952 de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu. 1951 altıncı hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu. 31 Aralık 1951 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1951-12-31
GAR00500000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 2.500.000 TL. Genel merkezi:Ankara. 30 Mart 1951 Ortaklar Alelade Genel Kurul Toplantısı. 1950 beşinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu. 31 Aralık 1950 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1950-12-31
GAR00300000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 2.500.000 TL. Genel MERKEZİ: Ankara. 28 Mart 1949 Ortaklar Alelade Genel Kurul Toplantısı. 1948 üçüncü hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu. 31 Aralık 1948 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1948-12-31
GAR00200000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 2.500.000 TL. Merkez: Ankara. 18 Mart 1948’de toplanan Ortaklar Alelade Genel Kurulu 1947 ikinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu. 31 Aralık 1947 bilançosunun kâr ve zarar hesabı.-1947-12-31
GAR00400000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası. Sermayesi 2.500.000 TL. Genel merkezi:Ankara. 20 Mart 1950 Ortaklar Alelade Genel Kurul Toplantısı. 1949 dördüncü hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu. 31 Aralık 1949 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1949-12-31
GAR00100000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermaye 2.500.000 tl. Merkez: Ankara. 18 Mart 1947 tarihinde toplanan Ortaklar Adi Genel Kurulu 1946 birinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu. Bilanço, kâr ve zarar hesabı.-1946-12-31
GAR02400000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 80.000.000 Türk Lirası. 24 Mart 1972'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1971 yirmialtıncı hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1971 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1971-12-31
GAR02300000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 40.000.000 Türk Lirası. 22 Mart 1969'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1968 yirmi üçüncü hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1968 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1968-12-31
GAR02100000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 20.000.000 Türk Lirası. 28 mart 1967'de toplanan hissedarlar alelade umumi hey'eti 1966 yirmibirinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1966 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1966-12-31
GAR02200000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 40.000.000 tl. 22 Mart 1968'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti. 1967 yirmiikinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1967 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1967-12-31
1-10 / 61

Discover