21-40 / 139
PreviewTitleCreatorIssue Date
AEXAS077.jpg.jpgUnıon Sigorta Şirketi genel müdürlük yangın servisi - Fire department of the Union Insurance Company headquarters.--
AEXAS055.jpg.jpgVictoria Şirketi’ne ait poliçe cüzdanı - Insurance passbook delivered by the Company Victoria.--
AEXAS041.jpg.jpgCharles E. Goad'ın hazırladığı sigorta haritalarından 1905 tarihli Pera bölgesine ait 41 numaralı pafta - Section No:41 of Charles E. Goad Insurance map of the Pera district.-1905
AEXAS115.jpg.jpgAhmed Celaleddin Paşa adına Nişantaşı Bostan Sokağı’ndaki hanesinin Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi - Fire Insurance policy in the amount of 5, 000 liras, issued by the Ottoman General Insurance Company.-1892-08-14
AEXAS098.jpg.jpgThe North British And Mercantile. The Northern Assurance Company Ltd. The Maritime Insurance Company Ltd. Annuaire Oriental 1912’de yer alan sigorta şirketi reklamları - Insurance company advertisement in the Annuaire Oriental 1912.-1912
AEXAS078.jpg.jpgUnion Sigorta Şirketi'nin İstanbul çalışanları, 1928 - İstanbul personnel of the Union Insurance Company, 1928.-1928
AEXAS127.jpg.jpgHalid Paşa Oğlu Cemil Razi Bey adına Victoria de Berlin Sigorta Şirketi’nce düzenlenen 25 Temmuz 1927 tarihli 1.000 lira değerinde hayat sigortası poliçesi - Life insurance policy issued by Victoria de Berlin Insurance Plc. in the name of Cemil Razi Bey.-1927-07-25
AEXAS014.jpg.jpgDr. Brunetti'nin Pera Yangını hakkında yazdığı Episode de la Catastrophe de Péra adlı kitapta yer alan Pera'nın planı - Map of Pera from the book, Episode de la Catastrophe de Péra, written by Dr. Brunetti on the 1870 Pera Fire.-1870
AEXAS125.jpg.jpgTevfik Bey adına İzmir’de Birinci Kordon’da No. 506'daki hane 27 Ocak 1927 tarihli 20.000 lira değerinde Victoria de Berlin Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi - Fire insurance policy issued by The Victoria of Berlin Insurance Company.-1927-01-27
AEXAS124.jpg.jpgAyşe Hanım adına Balat’ta Karakaş Mah., İskele Arkası Sokağı’nda mağaza için 10 Ağustos 1900 tarihli 500 lira karşılığında l’Urbaine Sigorta Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi - Fire Insurance policy issued by the l’Urbaine Insurance Company.-1900-08-10
AEXAS096.jpg.jpgThe Gresham Life Assurance Society Ltd. Annuaire Oriental 1912’de yer alan sigorta şirketi reklamları - Insurance company advertisement in the Annuaire Oriental 1912.-1912
AEXAS085.jpg.jpgKornhil Sigorta Şirketi’nin Sinop Ayancık Acentesi’nin tabela ve vitrini - Sign and storefront window of Cornhill Insurance Company's Sinop Ayancık Agency.--
AEXAS049.jpg.jpgCharles E. Goad'ın hazırladığı sigorta haritalarından 1905 tarihli Pera bölgesine ait 27 numaralı pafta - Section No:27 of Charles E. Goad Insurance map of Galata district dated 1905.-1905
AEXAS017.jpg.jpgCompagnie Rossia à St. Petersburg. [Fire mark]--
AEXAS008.jpg.jpg17. asır Guidon de la Mer'den bölümler. Rennes Şehri (Fransa) 1651 - Sections from the 17th century Guidon de la Mer. the City of Rennes (France) 1651.-1939
AEXAS107.jpg.jpgDain-i mürtehin sıfatıyla hareket eden Osmanlı Bankası namına Tütün Gümrüğü Cad. 17 numaralı binanın üçte iki hissesi üzerine 10 Ekim 1928 tarihli 900 ingiliz lirası değerinde İttihad-ı Milli Türk Sigorta Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi.-1928-10-10
AEXAS114.jpg.jpgBeyoğlu Osmanbey Cabi Sok. 54/56 numarada bulunan Meserret Apartmanı 1 numarada ikamet eden Abdullah Azra Hanım adına 1929 model otomobil için 2 Şubat 1929 tarihli 3.150 lira değerinde Lanonima İnfortuni Sigorta Şirketi’nce düzenlenen sigorta poliçesi.-1929-02-02
AEXAS072.jpg.jpgPlan d'assurance de Constantinople.--
AEXAS062001.jpg.jpgİttihad-ı Milli Osmanlı Sigorta Şirketi’nin 2 Mayıs 1923 tarihli genel kuruluna sunulan Fransızca ve Osmanlıca faaliyet raporu - Annual report dated 2 May, 1923, submitted to the general assembly of the Ottoman General Insurance Company in french and Ottoman.-1923-05-02
AEXAS039.jpg.jpgİstanbul'da yangına müdahele eden tulumbacılar ve modern itfaiyeciler - İstanbul water pompiers and modern firefighters. The eastern question, fire in Constantinople-1876-06-24
21-40 / 139