1-10 / 20
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AEXAS058.jpg.jpgVenedik Mekitharistes Cemaati’ne ait Tarlabaşı’nda bulunan hanenin 4 Ocak 1922 tarihli ve 2.000 lira değerinde Patriotic Sigorta Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi - Fire insurance policy dated January 4, 1922, in the amount of 2, 000 liras issued by Patriotic Insurance Company upon the house belonging to the Mekhitarist Community of Venice in Tarlabaşı.-1922-01-04
AEXAS043.jpg.jpgJacques Pervititch'in hazırladığı sigorta haritalarından 1929 tarihli Fener semtine ait 23 numaralı pafta - Section No:23 of Jacques Pervititch Insurance map of the Fener district dated 1929.-1929
AEXAS114.jpg.jpg
Beyoğlu Osmanbey Cabi Sok. 54/56 numarada bulunan Meserret Apartmanı 1 numarada ikamet eden Abdullah Azra Hanım adına 1929 model otomobil için 2 Şubat 1929 tarihli 3.150 lira değerinde Lanonima İnfortuni Sigorta Şirketi’nce düzenlenen sigorta poliçesi.-1929-02-02
AEXAS062001.jpg.jpg
İttihad-ı Milli Osmanlı Sigorta Şirketi’nin 2 Mayıs 1923 tarihli genel kuruluna sunulan Fransızca ve Osmanlıca faaliyet raporu - Annual report dated 2 May, 1923, submitted to the general assembly of the Ottoman General Insurance Company in french and Ottoman.-1923-05-02
AEXAS107.jpg.jpgDain-i mürtehin sıfatıyla hareket eden Osmanlı Bankası namına Tütün Gümrüğü Cad. 17 numaralı binanın üçte iki hissesi üzerine 10 Ekim 1928 tarihli 900 ingiliz lirası değerinde İttihad-ı Milli Türk Sigorta Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi.-1928-10-10
AEXAS125.jpg.jpgTevfik Bey adına İzmir’de Birinci Kordon’da No. 506'daki hane 27 Ocak 1927 tarihli 20.000 lira değerinde Victoria de Berlin Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi - Fire insurance policy issued by The Victoria of Berlin Insurance Company.-1927-01-27
AEXAS127.jpg.jpg
Halid Paşa Oğlu Cemil Razi Bey adına Victoria de Berlin Sigorta Şirketi’nce düzenlenen 25 Temmuz 1927 tarihli 1.000 lira değerinde hayat sigortası poliçesi - Life insurance policy issued by Victoria de Berlin Insurance Plc. in the name of Cemil Razi Bey.-1927-07-25
AEXAS078.jpg.jpgUnion Sigorta Şirketi'nin İstanbul çalışanları, 1928 - İstanbul personnel of the Union Insurance Company, 1928.-1928
AEXAS116.jpg.jpg
Moise Mayorcas adına Hasköy Arapçeşme Alliance Okulu Sok. numara 57'deki eşyalar için 28 Mart 1921 tarihli 500 lira değerinde London Generale Insurance Şirketi’nce düzenlenen sigorta poliçesi - Insurance policy issued by The London General Insurance Company-1921-03-28
AEXAS063.jpg.jpgİstanbul Umum Sigorta Şirketi’nin 20 Haziran 1922 tarihli genel kuruluna sunulan faaliyet raporu - Annual report dated 20 June, 1922, submitted to the general assembly of the İstanbul General Insurance Company.-1922-06-20
1-10 / 20
  • 1
  • 2