1-10 / 84
PreviewTitleCreatorIssue Date
AEXAS046.jpg.jpgCharles E. Goad'ın hazırladığı sigorta haritalarından 1904 tarihli İstanbul bölgesine ait 5 numaralı pafta - Section No:5 of Charles E. Goad Insurance map of Stambul (Old City) dated 1904.-1904
AEXAS045.jpg.jpgCharles E. Goad'ın hazırladığı sigorta haritalarından 1906 tarihli Kadıköy bölgesine ait 63 numaralı pafta - Section No63 of Charles E. Goad Insurance map of the Kadıköy district dated 1906.-1906
AEXAS048.jpg.jpgCharles E. Goad'ın hazırladığı sigorta haritalarından 1905 tarihli Galata bölgesine ait 26 numaralı pafta - Section No:26 of Charles E. Goad Insurance map of Galata district dated 1905.-1905
AEXAS042.jpg.jpgCharles E. Goad'ın hazırladığı sigorta haritalarından 1904 tarihli İstanbul bölgesine ait 20 numaralı pafta - Section No:20 of Charles E. Goad Insurance map of Stambul.-1904
AEXAS052.jpg.jpgHacı Mahmut Efendi'ye ait hanenin sigortalandığına dair Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi sigorta poliçesinin temdidine ilişkin 4 Ekim 1913 tarihli temdid senedi.-1913-10-04
AEXAS067001.jpg.jpg
Plan d'assurance de Constantinople.-1904
AEXAS009.jpg.jpg1484 tarihinde İspanya'da Deniz Sigortacılığı'na dair düzenlenen Barcelona Kararnamesi'nden - From the Ordinance of Barcelona on Sea Insurance issued in 1484, in Spain.-1939
AEXAS053.jpg.jpgAlbert Jacob Rousso'nun 31 Ekim 1916 tarihli ve 5.000 Avusturya Kronu değerinde Assicurazioni Generali Şirketi hayat sigortası poliçesi - Life insurance policy dated October 31, 1916, in the name of Albert Jacob Rousso, in the amount of 5000 austrian crowns, issued by The Company Assicurazioni Generali.-1916-11-31
AEXAS003.jpg.jpg17. asırda bir yangın pompası modeli, Venedik 1697 - Model of the 17th century fire pump, Venice 1697.-1939
AEXAS007.jpg.jpg12 Temmuz 1370 tarihli bilinen en eski reasürans sözleşmesi. Cenova Devlet Arşivi'nden - Earliest known contract dated July 12, 1370. Genoese State Archives.-1939
1-10 / 84