1-10 / 18
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AEXAS018.jpg.jpgPatriotic Assurance Company, 1834 [Fire mark]-1824
AEXAS051.jpg.jpgD.N. Dellaporta'nın tasfiye halindeki La Confidente Deniz Sİgorta Şirketi'ne ait dört hisse senedi sahibi olup her biri için 41,35 İspanyol Riyali hesabıyla 165,40 İspanyol kuruş ödeyeceğine sair 14 Nisan 1851 tarihli senet - Document establishing that D. N. Dellaporta, holder of four shares of La Confidente Maritime Insurance Company, will pay, on the basis of 41, 35 Spanish piasters for each share, the total of 165, 40 spanish piasters, April 14, 1851.-1851-04-14
AEXAS035.jpg.jpg1240, AD. 1824 Manchester [Fire mark]-1824
AEXAS069.jpg.jpgUnion Sigorta Şirketi’nin ermenice prim tarifesi - Schedule of premium rates (in armenian) applied by the Union Insurance Company.-1828; 1829
AEXAS039.jpg.jpgİstanbul'da yangına müdahele eden tulumbacılar ve modern itfaiyeciler - İstanbul water pompiers and modern firefighters. The eastern question, fire in Constantinople-1876-06-24
AEXAS037.jpg.jpgBulgar Sigorta Kumpanyası - Bulgaria fondée en 1891 d'Assurances-1891
AEXAS021.jpg.jpg1803 Imperial. [Fire mark]-1803
AEXAS014.jpg.jpgDr. Brunetti'nin Pera Yangını hakkında yazdığı Episode de la Catastrophe de Péra adlı kitapta yer alan Pera'nın planı - Map of Pera from the book, Episode de la Catastrophe de Péra, written by Dr. Brunetti on the 1870 Pera Fire.-1870
AEXAS115.jpg.jpg
Ahmed Celaleddin Paşa adına Nişantaşı Bostan Sokağı’ndaki hanesinin Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’nce düzenlenen yangın sigortası poliçesi - Fire Insurance policy in the amount of 5, 000 liras, issued by the Ottoman General Insurance Company.-1892-08-14
AEXAS131.jpg.jpg
New York Life Insurance Şirketi’nin Henry Hanson adına yazılmış 9 Nisan 1885 tarihli hayat sigortası makbuzu - Life insurance receipt dated April 9, 1885, issued by New York Life Insurance Company, in the name of Henry Hanson.-1885-04-09
1-10 / 18
  • 1
  • 2